18. LA RIBEIRA

La gran diada Galleguista

La Ribeira, que no tuvo un muelle adecuado hasta finales de los años 30, era el lugar preferido por el artista a la hora de tomar apuntes de los marineros. Allí llegó Castelao, acompañado de Suárez Picallo, Paz Andrade y una numerosa comisión de vecinos, que fueron a esperarlo al puerto de Vilagarcía para celebrar la Gran Diada Galleguista el 18 de septiembre de 1932. Fue aclamado mientras sonaban multitud de bombas de palenque y la banda de música. Partiendo del pequeño muelle de la Rabaleira, la comitiva recorrió las calles hasta Casa Rañó, desde cuyo balcón «hubieron de dirigir la palabra al público». En el banquete de rigor, su amigo Arcos Moldes pronunció un «sentidísimo brindis», acto en el que entonaron su Himno a Rianxo. Así lo recuerda en una posterior publicación:

“Cando se proclamou a República lanceime á política e saín Diputado das Constituíntes. A miña vila quixo agasallarme e alá fun eu. Desembarquei baixo o estrondo das bombas e o entusiasmo dos vellos amigos, que acugulaban o peirán e a ribeira. O azougamento non me deixaban camiñar, e se sodes sentimentaes comprenderedes a miña emoción, porque a vila natal non é coma todal-as vilas. Cheguei á casa de meus pais e na veira da porta vin a unha muller… Era gorda de ventre, de pernas e de brazos; a cara inflada e bermella, a boca sen dentes, a postura de regateira. Miroume fite a fite, cos ollos mergullados en bágoas, e ô pasar acarón d’ela sioume con voz estremecida estas verbas: ¡Meu bailador!” (Sabela, Retrincos, 1934).

Cortesía do grupo Ailá – De Lusada

Otros puntos del roteiro castelao

«—¿E qué tal os rapaces? —Téñoche un tan listo que ten 15 anos e xa non crê en Deus».

«Álbum Nós», 1931.  Editorial Galaxia.

Fotografía e vídeo: Alumnado Obradoiro Carnero Valenzuela II e Concello de Rianxo.

Deseño: Alumnado Obradoiro Carnero Valenzuela II.

2021

Licenza Creative Commons

Esta obra ten unha licenza Creative Commons

Atribución-Non comercial-Compartir igual 3.0 España
Ir al contenido